11-17 Aralık Tarihleri Arasında ŞOK’a Gelen Aktüel Ürünler…

7-10 Aralık Tarihleri Arasında ŞOK’a Gelen Aktüel Ürünler…

6 Aralık Cuma Günü Bim’lere Gelen Aktüel Ürünler…

4 – 10 Aralık Şok Market Aktüel Ürün Kataloğu (2019)

Dünya’nın Çanakkale Savaşı Zaferimize Hitaben Övgü Dolu Sözleri

Tarihi Bilgiler 18 Mart 2016
2.870

Dünya’nın, Çanakkale Savaşı Zaferimize hitaben söyledikleri övgü dolu sözleri hazırladık.

Dünya'nın

Dünya’nın en güçlü ülkeleri Çanakkale Boğazı sınırlarına dayanıp bizi işgal etmek isteyenlere karşın, düşmanların karşısında dimdik duran, canlarını feda etme noktasında bir zerre bile tereddüt etmeyen, Vatan, namus ve Din için düşmanın üstlerine doğru ölüme koşan 7’den  70’e, kadın erkek herkesin seferber olduğu O savaşa, O müthiş zafere imza atan bu Millet yalnız Türk değil Kürt, Çerkez, Arap ve diğer milletlerin tek yürek, tek Din, tek Bayrak adı altında verdikleri bu mücadele Kıyamete kadar unutulmayacak !

Allah onların mekanlarını Cennet’de üst makamlar eylesin. Ruhları Şad olsun ..

1.Churcill

Dünya'nın

” Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.”

2.Alman Generali Liman von Sanders

Dünya'nın

“Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir.”

3.Mehmet Akif Ersoy

Dünya'nın

”Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! ”
”Asım’ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”

4.General Tawshend

Dünya'nın

“Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.”

5.General Fahri Belen

Dünya'nın

“Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu.”

6.İngiliz General Oglander

Dünya'nın

“Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felaket olmuştur. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu,İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra anlamışlardır.”

7.İngiliz Başbakanı Asquith

Dünya'nın

Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekâta dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.

8.Sami Paşazade Sezai

Dünya'nın

“Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı.”

9.İngiliz Tarihçi Robert Rhodes James

Dünya'nın

“Çanakkale Boğazı’ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Martı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu.”

10.Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI

Dünya'nın

“Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarımn başlangıcı ve ilk örneğidir.”

11.Avustralyalı Yarbay D. M. Horner

Dünya'nın

“Çanakkale Savaşları, Avusturalya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avusturalya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil, bir Avusturalyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı.”

Dünya’nın Çanakkale Savaşı Zaferimize Hitaben Övgü Dolu Sözleri

BilgimiO | İlginç Bilgi ve Tespitler

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapın.